Om Lånkerevyen

I løpet av en revyoppsetting deltar over hundre frivillige i kjøkken- og serveringsstaben. En uvurderlig dugnadsinnsats!

Under planlegginga av  Lånke Idrettslags årsfest i 1982, ble det ytret ønske om hyre inn noe munter underholdning. Gunnar Leirtrø mente bygda selv kunne sette opp ei revyforestilling til festen, og tok på seg å sparke igang et prosjekt under navnet Lånkerevyen. Forestillingen ble en suksess, og det måtte settes opp ekstraforestilling. Siden da er det blitt spilt Lånkerevy på Trudvang hver eneste høst. Selvsamme Gunnar Leirtrø var revysjef  t.o.m. 1994, og leverte brorparten av alle revytekster fram til 1993. En annen viktig pådriver og ildsjel fra åttitallet og fram til 1992 var Erling Sørnes, som var instruktør og som hadde overoppsyn med tekniske disipliner som lys og lyd.

Revyåret 1994 ble Gunnars siste år i både lederverv og som tekstforfatter. Etterfølgende ledere har vært: Jens Rønning, Harald Morten Bremseth, Hege Geving, Edvin Moen, Cathrine Amdal, Frøydis Størseth, Peder Olav Leikvoll og Kirsti Berg.

Revyen er en høyst frittstående undergruppe av Lånke Idrettslag (LIL),  og scenen vi spiller på – Trudvang – tilhører Lånke Ungdomslag (LUL).

I 2000 startet vi opp et prosjekt vi kalte Litj`Lånkerevyen. Vi satte opp en barnerevy med påmeldte elever fra 5., 6. og 7.trinn ved Lånke skole. De fikk spille juniorversjoner av diverse egnede Lånkerevynummer, men også flere spesialskrevne barnerevynummer. Hele oppsetningen var i regi Lånkerevyens medlemmer i samarbeid med Lånke Ungdomslag. Litj`revyen ble en knallsuksess, og vi har siden satt opp nye Litj`revyer i 2002, 2004, 2006 og 2008. Av og til i samarbeid med Lånke Ungdomslag, av og til alene. Etter den første oppsetningen reduserte vi tilbudet til bare 6. og 7.trinn, fordi pågangen var så stor og vi måtte ha en håndterlig gruppestørrelse. Flere tidligere Litj`revydeltagere er med i Lånkerevyen nå, enten som skuespillere eller i teknisk stab.

Lånkerevyens styre velges ved årsmøte, og tar seg av økonomiske og praktiske beslutninger for gruppa.

Revyens skrivergruppe «staker ut den kunstneriske kursen». Skriverkollegiet har de siste årene hatt en fast kjerne bestående av Anne Berit Sivertsen, Harald Morten Bremseth, Roger Nordgård, May Kristin Berg, Tomas Vikan Woldseth og Pål Thyholt, men flere andre har også vært med år om år.

I tillegg har vi både årsmøte og flere allmøter hvor alle ledd og enkeltaktører kan komme med innspill og meninger.

Vi har som regel en samlingsleir hvert år i forkant av revysesongen, hvor familiene kan delta. Vi reiser også gjerne i samlet tropp og ser på våre naborevyer, og vi treffes gjerne over en uformell kaffekopp eller i aktiviteter i egen regi også ellers i året, for å holde vennskap og revymuskelen i form.

Før og under forestillinga holder aktørene hus i den iskalde kjelleren under scenen. Fukt i betongveggene og gulv støpt rett oppå elvegrus. Der har vi pådratt oss så mang ei god halsbetennelse og forkjølels`! I 1999 begynte oppussinga av kjelleren, og nå trives vi svært godt der nede.

Vi har som oftest en revyleir før sesongens oppstart, for å komme i slag. Denne leiren pleier å være familievennlig, med innlagt natursti med sære poster som terreng-crockett, tun-billiard, limbodans, bueskyting kunnskap i snevre fagområder og produksjon av kulturelle innslag.